Course

Bioinformatyka Sekwencji Biologicznych 2 (2 rok Bioinformatyki)

Teaching method

  • Lectures (10 h) [MsTeams]
  • Labs (20 h) [MsTeams / Sala Dostępowa]

Teacher

prof. dr hab. Wojciech Karlowski
wmk@amu.edu.pl
dr Maciej Szymański
mszyman@amu.edu.pl


Lectures Godzina: 14:15, MsTeams

# Date Lecture Topic
01 28.02.2022 Wykład 1 Linux i NCBI E-Utilities
02 07.03.2022 Wykład 2 Programowanie dynamiczne
03 14.03.2022 Wykład 3 Matryce punktowania
04 21.03.2022 Wykład 4 MSA i filogenetyka
05 28.03.2022 Wykład 5 Metody "alignment-free" i adnotacja funkcjonalna sekwencji

Labs wtorek, godz. 10:30, sala S2

# Date Topic Lab
01 01.03.2022 Podstawy obsługi systemu Linux lab1 [pdf / docx]
02 08.03.2022 NCBI E-Utilities (Entrez Direct) lab2 [pdf / docx]
03 15.03.2022 Programowanie dynamiczne (przyrównanie sekwencji) lab3 [pdf / docx]
04 22.03.2022 DotPlot, BLAST lab4 [pdf / docx]
05 29.03.2022 Przyrównanie wielu sekwencji + filogenetyka lab5 [GitHub]
06 05.04.2022 Profile sekwencji, Adnotacja funkcjonalna i metody alignment-free lab6 [GitHub]
07 12.04.2022 Kolokwium -