Course

Bioinformatyka (Bioinformatyka, II stopień, 1 rok)

Teaching method

  • Lectures (20 h)
  • Labs (40 h)

Teacher

prof. dr hab. Wojciech Karlowski
wmk@amu.edu.pl
mgr Piotr Kopeć
piotr.kopec@amu.edu.pl

Lectures sala L, środa, godz: 9:45-12:45

# Date Lecture Topic
01 04.10.2023 Wykład 1 Wprowadzenie
02 11.10.2023 Wykład 2 Sekwencjonowanie
03 18.10.2023 Wykład 3 Zmienność
04 25.10.2023 Wykład 4 Genomy eukariota i człowieka
05 08.11.2023 Wykład 5 Genomy wirusów i prokariota

Labs sala K2, wtorek, godz: 16:15-20:00

# Date Topic Lab
01 10.10.2023 - -
02 17.10.2023 - -
03 24.10.2023 - -
04 07.11.2023 - -
05 14.11.2023 - -
06 21.11.2023 - -
07 28.11.2023 - -