Course

Bioinformatyka (Bioinformatyka, II stopień, 1 rok)

Teaching method

  • Lectures (20 h)
  • Labs (40 h)

Teacher

prof. dr hab. Wojciech Karlowski
wmk@amu.edu.pl
mgr Piotr Kopeć

Lectures wtorek, godz: 14:00-17:00

# Date Lecture Topic
01 01.03.2022 Wykład 1 Wprowadzenie; genom człowieka
02 08.03.2022 Wykład 2 Biologia genomu (prof. dr hab. P. Ziółkowski)
03 15.03.2022 Wykład 3 Mapowanie, sekwencjonowanie, adnotacja i bazy daych
04 22.03.2022 Wykład 4 Ewolucja i zmienność sekwencji genomowej; genomika porównawcza
05 29.03.2022 Wykład 5 Genomy prokariota i wirusów; genomy eukariota

Labs środa

# Date Topic Lab
01 20.04.2022 - -
02 27.04.2022 - -
03 04.05.2022 - -
04 18.05.2022 - -
05 25.05.2022 - -
06 01.06.2022 - -
07 08.06.2022 - -
08 15.06.2022 - -