Course

Bioinformatyka (Bioinformatyka, II stopień, 1 rok)

Teaching method

  • Lectures (20 h)
  • Labs (40 h)

Teacher

prof. dr hab. Wojciech Karlowski
wmk@amu.edu.pl
mgr Piotr Kopeć

Lectures środa, godz: 9:45-12:40

# Date Lecture Topic
01 12.10.2022 Wykład 1 Wprowadzenie
02 19.10.2022 Wykład 2 Sekwencjonowanie
03 26.10.2022 Wykład 3 Zmienność
04 09.11.2022 Wykład 4 Genomy eukariota i człowieka
05 16.11.2022 Wykład 5 Genomy wirusów i prokariota

Labs

# Date Topic Lab
01 10.10.2022 - -
02 11.10.2022 - -
03 18.10.2022 - -
04 21.10.2022 - -
05 07.11.2022 - -
06 14.11.2022 - -
07 - - -
08 - - -