Course

Środowisko Linux i języki skryptowe (1 rok mgr Biologia i Zdrowie Człowieka)

Teaching method

  • Labs (30 h) [sala S2]

Teacher

dr Andrzej Zielezinski
andrzejz@amu.edu.pl
dr hab. Marek Żywicki
marek.zywicki@amu.edu.pl

Labs

# Date Lab Materials
01 16.06.2020 (9:00-13:30) Zajęcia 1 - Instalacja systemu Linux Tutorial instalacji Ubuntu Linux (VirtualBox)
02 17.06.2020 (9:00-13:30) Zajęcia 2 - Podstawowe polecenia w systemie Linux -
03 24.06.2020 (9:00-13:30) Zajęcia 3 - Wprowadzenie do języka Python (cz. 1) GitHub
04 25.06.2020 (9:00-13:30) Zajęcia 4 - Wprowadzenie do języka Python (cz. 2) moby.txt, word_english.txt
05 26.06.2020 (15:00-15:30) Zaliczenie -