Course

Metody statystyczne w bioinformatyce (3 rok Bioinformatyki)

Teaching method

  • Labs (30 h)

Teacher

dr Andrzej Zielezinski
andrzejz@amu.edu.pl

Labs

# Date Topic Lab Materials
01 04.03.2022 Statystyka opisowa (1) - współczynniki położenia - -
02 11.03.2022 Statystyka opisowa (2) - współczynniki rozproszenia - -
03 18.03.2022 Zmienne losowe i rozkłady ich prawdopodobieństwa - -
04 25.03.2022 Testowanie hipotez (1) - testy parametryczne - -
05 01.04.2022 Testowanie hipotez (2) - testy nieparametryczne - -
06 08.04.2022 Testowanie hipotez (3) - powtórzenie wiadomości - -
07 15.04.2022 Testowanie hipotez (4) - analiza wariancji (ANOVA) - -
08 22.04.2022 Związki cech (testy niezależności, miary korelacji, regresja liniowa) - -
09 29.04.2022 Analiza danych wielowymiarowych - PCA, PCoA, MDS - -
10 06.05.2022 Zaliczenie - -