Course

Metody statystyczne w bioinformatyce (3 rok Bioinformatyki)

Teaching method

  • Labs (30 h) [sala S2]

Teacher

dr Andrzej Zielezinski
andrzejz@amu.edu.pl

E-learning

Dyżur on-line: piątek (10:00-12:15)
Skype: a.zielezinski

Labs Godzina: 8:00, sala S2

# Date Topic Lab Materials
01 06.03.2020 Statystyka opisowa (1) - współczynniki położenia lab01 -
02 16.03.2020 Statystyka opisowa (2) - współczynniki rozproszenia E-learning lab02 -
03 23.03.2020 Zmienne losowe i rozkłady ich prawdopodobieństwa E-learning lab03 GitHub
04 30.03.2020 Testowanie hipotez (1) - testy parametryczne E-learning lab04 GitHub
05 06.04.2020 Testowanie hipotez (2) - testy nieparametryczne E-learning lab05 GitHub
06 13.04.2020 Testowanie hipotez (3) - analiza wariancji (ANOVA) E-learning lab06 GitHub
07 20.04.2020 Związki cech (testy niezależności, miary korelacji, regresja liniowa) E-learning lab07 GitHub
08 27.04.2020 Analiza danych wielowymiarowych - PCA, PCoA, MDS E-learning lab08 GitHub
09 10.06.2020 Egzamin on-line MsTeams, godz. 13:00 -