Course

Metody statystyczne w bioinformatyce (3 rok Bioinformatyki)

Teaching method

  • Labs (30 h) [sala S2]

Teacher

dr Andrzej Zielezinski
andrzejz@amu.edu.pl

E-learning

Dyżur on-line: piątek (10:00-12:15)
Skype: a.zielezinski

Labs Godzina: 8:00, sala S2

# Date Lab Materials
01 06.03.2020 Statystyka opisowa (1) - współczynniki położenia lab01
02 16.03.2020 Statystyka opisowa (2) - współczynniki rozproszenia E-learning lab02
03 23.03.2020 Zmienne losowe i rozkłady ich prawdopodobieństwa E-learning lab03
04 30.03.2020 Testowanie hipotez (1) - testy parametryczne E-learning lab04
05 - Testowanie hipotez (2) - testy nieparametryczne -
06 - Testowanie hipotez (3) - analiza wariancji (ANOVA) -
07 - Związki cech (testy niezależności, miary korelacji, regresja liniowa) -
08 - Analiza danych wielowymiarowych - PCA, PCoA, MDS -
09 - Klasyfikacja - analiza skupień i analiza dyskryminacyjna -
10 - Egzamin -