Course

Bioinformatyka (1 rok Biotechnologii)

Overview


Teaching method

  • Lectures (15h) [godz. 15:00–16:30]
  • Labs (15 h)

Teacher

prof. dr hab. Wojciech Karlowski
wmk@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Patryk Konieczny
prk@amu.edu.pl
dr Maciej Chyleński
maciej.ch@amu.edu.pl

Lectures środa, godz: 15:00-16:30, Aula

# Date Lecture Materials
01 01.03.2023 Wykład 1 Biologiczne bazy danych i formaty zapisu rekordów
02 08.03.2023 Wykład 2 Przeszukiwanie zasobów baz danych
03 15.03.2023 Wykład 3 Bioontologia i metoda dotplot
04 22.03.2023 Wykład 4 Przyrównywanie sekwencji: programowanie dynamiczne
05 20.03.2023 Wykład 5 BLAST, FASTA, NGS
06 05.04.2023 Wykład 6 Dopasowanie wielu sekwencji, filogenetyka
07 12.04.2023 Wykład 7 Analizy genomowe
08 19.04.2023 Wykład 8 Analizy strukturalne