Course

Bioinformatyka (2 rok Biotechnologii)

Overview


Teaching method

  • Lectures (15h) [godz. 16:45–18:15]
  • Labs (15 h)

Teacher

prof. dr hab. Wojciech Karlowski
wmk@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Patryk Konieczny
prk@amu.edu.pl
dr Maciej Szymański
mszyman@amu.edu.pl

Lectures Godzina: 16:45, MsTeams

# Date Lecture Materials
01 07.10.2021 Wykład 1 Biologiczne bazy danych i formaty zapisu rekordów
02 14.10.2021 Wykład 2 Przeszukiwanie zasobów baz danych
03 21.10.2021 Wykład 3 Bioontologia i metoda dotplot
04 28.10.2021 Wykład 4 Przyrównywanie sekwencji: programowanie dynamiczne
05 04.11.2021 Wykład 5 BLAST, FASTA, NGS
06 18.11.2021 Wykład 6 Dopasowanie wielu sekwencji, filogenetyka
07 25.11.2021 Wykład 7 Analizy genomowe
08 02.12.2021 Wykład 8 Analizy strukturalne