Course

Bioinformatyka (2 rok Biotechnologii)

Overview


Teaching method

  • Lectures (15h) [godz. 11:30–13:00]
  • Labs (15 h)

Teacher

prof. dr hab. Wojciech Karlowski
wmk@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Patryk Konieczny
prk@amu.edu.pl
dr Maciej Chyleński
maciej.ch@amu.edu.pl

Lectures Godzina: 11:30, Sala Parter

# Date Lecture Materials
01 11.10.2021 Wykład 1 Biologiczne bazy danych i formaty zapisu rekordów
02 18.10.2021 Wykład 2 Przeszukiwanie zasobów baz danych
03 25.10.2021 Wykład 3 Bioontologia i metoda dotplot
04 08.11.2021 Wykład 4 Przyrównywanie sekwencji: programowanie dynamiczne
05 15.11.2021 Wykład 5 BLAST, FASTA, NGS
06 22.11.2021 Wykład 6 Dopasowanie wielu sekwencji, filogenetyka
07 29.11.2021 Wykład 7 Analizy genomowe
08 06.12.2021 Wykład 8 Analizy strukturalne