Course

Bioinformatyka RNA (4 rok Bioinformatyki)

Teaching method

  • Lectures (10 h)
  • Labs (20 h)

Teacher

dr hab. Marek Żywicki
marek.zywicki@amu.edu.pl
dr Maciej Szymański
maciej.szymanski@amu.edu.pl

Lectures Godzina: 13:45, sala Rady Wydziału

# Date Lecture Topic
01 - - -
02 - - -
03 - - -
04 - - -
05 - - -

Labs

# Date Topic Lab Materials
01 - - - -
02 - - - -
03 - - - -
04 - - - -
05 - - - -