Course

Bioinformatyka Sekwencji Biologicznych 1 (1 rok Bioinformatyki)

Teaching method

  • Lectures (20 h) [godz. 13:15, sala A]
  • Labs (45 h) [sala S2]
  • E-learning [on-line]

Teacher

prof. dr hab. Wojciech Karlowski
wmk@amu.edu.pl
dr hab. Marek Żywicki
marek.zywicki@amu.edu.pl
dr Maciej Szymański
maciej.szymanski@amu.edu.pl
dr Andrzej Zielezinski
andrzejz@amu.edu.pl

E-learning

Dyżur on-line (Skype: combio.pl)
środa (13:15-14:45)
Dyżur on-line (Skype: a.zielezinski)
czwartek (10:00-12:15)
Dyżur on-line (MsTeams: zywicki@o365.amu.edu.pl)
wtorek (12:00-18:00)
Dyżur on-line (MsTeams: mszyman@o365.amu.edu.pl)
środa (13:00-18:00)

Zagadnienia do egzaminu [pdf]


Lectures Godzina: 13:15, sala A

# Date Lecture Topic
01 04.03.2020 Wykład 1 Wprowadzenie do sekwencji biologicznych

Labs sala S2

# Date Topic Lab
01 05.03.2020 Biologiczne bazy danych Lab01

E-learning

# Date Topic Lab
02 23.03.2020 Formaty zapisu sekwencji E-learning Lab02
03 30.03.2020 Przyrównanie sekwencji (Dotplot, Needle, Water) E-learning Lab03
04 06.04.2020 Wyszukiwanie sekwencji podobnych (BLAST) E-learning Lab04
05 13.04.2020 Przyrównanie wielu sekwencji E-learning Lab05
06 23.04.2020 Analizy genomowe (1) E-learning MsTeams, godz. 10:00
07 28.04.2020 Analizy genomowe (2) E-learning MsTeams, godz. 12:00
08 05.05.2020 Wprowadzenie do Galaxy E-learning MsTeams, godz. 12:00
09 13.05.2020 Adnotacja funkcjonalna sekwencji E-learning MsTeams, godz. 13:00
10 20.05.2020 Analiza strukturalna RNA E-learning MsTeams, godz. 13:00
11 27.05.2020 Filogenetyka E-learning MsTeams, godz. 13:00
13 09.07.2020 Egzamin MsTeams