Course

Bioinformatyka Sekwencji Biologicznych 1 (1 rok Bioinformatyki)

Teaching method

  • Lectures (20 h) [godz. 13:15, sala A]
  • Labs (45 h) [sala S2]
  • E-learning [on-line]

Teacher

prof. dr hab. Wojciech Karlowski
wmk@amu.edu.pl
dr hab. Marek Żywicki
marek.zywicki@amu.edu.pl
dr Maciej Szymański
maciej.szymanski@amu.edu.pl
dr Andrzej Zielezinski
andrzejz@amu.edu.pl

E-learning

Dyżur on-line (Skype: combio.pl)
środa (13:15-14:45)
Dyżur on-line (Skype: a.zielezinski)
czwartek (10:00-12:15)

Lectures Godzina: 13:15, sala A

# Date Lecture Topic
01 04.03.2020 Wykład 1 Wprowadzenie do sekwencji biologicznych

Labs sala S2

# Date Topic Lab
01 05.03.2020 Biologiczne bazy danych Lab01

E-learning

# Date Topic Lab
02 23.03.2020 Formaty zapisu sekwencji E-learning Lab02
03 30.03.2020 Przyrównanie sekwencji (Dotplot, Needle, Water) E-learning Lab03
04 - Wyszukiwanie sekwencji podobnych (BLAST) -
05 - Przyrównanie wielu sekwencji -
06 - Filogenetyka -
07 - Analizy genomowe (1) -
08 - Analizy genomowe (2) -
09 - Wprowadzenie do Galaxy -
10 - Analiza strukturalna RNA -
12 - Adnotacja funkcjonalna sekwencji -
13 - Kolokwium 2 -
14 - Egzamin -