Course

Bioinformatyka sekwencji biologicznych 2 (2 rok Bioinformatyki)

Overview

-

Major

Bioinformatyka 2 rok

Teaching method

Lectures (10 h)

Labs (20 h)

Teacher

prof. dr hab. Wociech Karlowski
wmk@amu.edu.pl

dr Andrzej Zielezinski
andrzejz@amu.edu.pl

Recommended reading
  1. Paul Higgs, Teresa Attwood. Bioinformatyka i ewolucja molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Plan wykladow
# Date Lecture Materials
1 25.02.2019 Linux i NCBI E-Utilities -
2 04.03.2019 Programowaie dynamiczne -
3 11.03.2019 Macierze podstawien -
4 18.03.2019 MSA i filogenetyka -
5 25.03.2019 Metody Alignment-free i adnotacja funkcjonalna -
─ćwiczenia na GitHub!