Course

Bioinformatyka sekwencji biologicznych 1 (1 rok Bioinformatyki)

Overview

-

Major

Bioinformatyka 1 rok

Teaching method

Lectures (20 h)

Labs (45 h)

Teacher

prof. dr hab. Wociech Karlowski
wmk@amu.edu.pl

mgr inz. Agnieszka Rasińska
agnieszka.rasinska@amu.edu.pl

Recommended reading
  1. Jin Xiong. Podstawy Bioinformatyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Plan wykladow
# Date Lecture Materials
1 28.02.2019 Wprowadzenie do sekwencji biologicznych -
2 07.03.2019 Bazy danych -
3 14.03.2019 Formaty zapisu sekwencji -
4 21.03.2019 Porównywanie par sekwencji -
5 28.03.2019 Analiza wielu sekwencji -
6 04.04.2019 Analizy ewolucyjne -
7 11.04.2019 Adnotacja genomów -
8 18.04.2019 Analiza danych NGS -
9 25.04.2019 Struktury kwasów nukleinowych -
10 09.05.2019 Adnotacja funkcjonalna sekwencji -

Ćwiczenia na GitHub!