Course

Bioinformatyka sekwencji biologicznych 1 (1 rok Bioinformatyki)

Overview

-

Major

Bioinformatyka 1 rok

Teaching method

Lectures (20 h)

Labs (45 h)

Teacher

prof. dr hab. Wociech Karlowski
wmk@amu.edu.pl

mgr Agnieszka Rasińska
agnieszka.rasinska@amu.edu.pl

Recommended reading
  1. Jin Xiong. Podstawy Bioinformatyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Plan wykladow
# Date Lecture Materials
1 01.03.2018 Wprowadzenie do sekwencji biologicznych -
2 08.03.2018 Bazy danych -
3 15.03.2018 Formaty zapisu sekwencji -
4 22.03.2018 Porównywanie par sekwencji -
5 29.03.2018 Analiza wielu sekwencji -
6 05.04.2018 Analizy ewolucyjne -
7 12.04.2018 Adnotacja genomów -
8 19.04.2018 Analiza danych NGS -
9 10.05.2018 Struktury kwasów nukleinowych -

Ćwiczenia na GitHub!