Course

Bioinformatyka sekwencji biologicznych (2 rok Bioinformatyki)

Overview

-

Major

Bioinformatyka 2 rok

Teaching method

Lectures (30 h)

Labs (45 h)

Teacher

prof. dr hab. Wociech Karlowski
wmk@amu.edu.pl

dr Andrzej Zielezinski
andrzejz@amu.edu.pl

Recommended reading
  1. Paul Higgs, Teresa Attwood. Bioinformatyka i ewolucja molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Plan wykladow
# Date Lecture Materials
1 26.02.2018 Wprowadzenie do sekwencji biologicznych -
2 05.03.2018 Bazy danych i formaty rekordów -
3 12.03.2018 Przeszukiwanie baz danych -
4 19.03.2018 E-utilities i Bioontologie -
5 26.03.2018 Przyrównywanie sekwencji - Dot plot -
6 09.04.2018 Programowanie dynamiczne i macierze substytucji -
7 16.04.2018 Statystyka dopasowań -
8 23.04.2018 Ewaluacja programów BLAST, FASTA i inne -
9 07.05.2018 Analiza NGS -
10 14.05.2018 MSA 1 -
11 21.05.2018 MSA 2 -
12 28.05.2018 Analizy genomowe 1 -
13 04.05.2018 Analizy genomowe 2 -
14 11.06.2018 Metody filogenetyczne 1 -
15 18.06.2018 Metody filogenetyczne 2 -
Ćwiczenia na GitHub!