Course

Techniki wysokoprzepustowego sekwencjonowania w biologii molekularnej

Overview

-

Major

Biotechnologia/Biologia 3 rok studiów licencjackich

Teaching method

Lectures (10 h), Labs (20 h)

Teacher

dr Marek Żywicki
Marek.Zywicki@amu.edu.pl

mgr inż. Mariann Plucinska
marianna.plucinska@amu.edu.pl

Recommended reading
  1. -
  2. -

Plan wykladow
# Date Lecture Materials
1 -
2 -
3 - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Plan cwiczen
# Date Topic Lab Materials
1 26.02.2018 Przeglądarki genomowe lab01.pdf chr19.Normal.MCF10A.H3K4me3.wig.gz, chr19.TNBC-Basal.HCC1937.H3K4me3.wig.gz
2 07.03.2018 Sekwencjonowanie lab02.pdf Ecoli.FLX.fna.gz, Ecoli.FLX.qual.gz
3 14.03.2018 Różnicowa ekspresja w Galaxy lab03.pdf data_lab3.zip
4 21.03.2018 Analiza mikrobiomu lab04.pdf -
5 26.03.2018 Intergracja danych lab05.pdf -
-