Course

Bioinformatyka sekwencji biologicznych (2 rok Bioinformatyki)

Overview

-

Major

Bioinformatyka 2 rok

Teaching method

Lectures (30 h)

Labs (45 h)

Teacher

prof. dr hab. Wociech Karlowski
wmk@amu.edu.pl

dr Andrzej Zielezinski
andrzejz@amu.edu.pl

Recommended reading
  1. Paul Higgs, Teresa Attwood. Bioinformatyka i ewolucja molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Plan wykladow
# Date Lecture Materials
1 27.02.2017 Wprowadzenie do sekwencji biologicznych -
2 06.03.2017 Bazy danych i formaty rekordów -
3 13.03.2017 Przeszukiwanie baz danych -
4 20.03.2017 E-utilities i Bioontologie -
5 27.03.2017 Przyrównywanie sekwencji - Dot plot -
6 03.04.2017 Programowanie dynamiczne i macierze substytucji -
7
8
10.04.2017 (12:30)
10.04.2017 (14:00)
Statystyka dopasowań i ewaluacja programów
BLAST, FASTA i inne
-
- 17.04.2017 - -
- 24.04.2017 - -
- 01.05.2017 - -
9 08.05.2017 (11:45) Analiza NGS -
10 15.05.2017 (11:45) MSA -
11 22.05.2017 (11:45) Analizy genomowe 1 -
12 29.05.2017 (11:45) Analizy genomowe 2 -
13 05.06.2017 (11:45) Metody filogenetyczne 1 -
14 12.06.2017 (11:45) Metody filogenetyczne 2 -
brak informacji