Course

Bioinformatyka (2 rok Biotechnologii)

Overview

Zagadnienia do wykładów!

Major

Biotechnologia 2 rok

Teaching method

Labs (15 h)

Teacher

prof. dr hab. Wojciech Karlowski
wmk@amu.edu.pl

mgr Agnieszka Chełkowska
agn.chelkowska@gmail.com

mgr Piotr Kopeć
kopiamu@gmail.com

Recommended reading
  1. -
  2. -

Plan wykladow
# Date Lecture Materials
01 10.10.2017 Wykład 1 Biologiczne bazy danych i formaty zapisu rekordów
02 17.10.2017 Wykład 2 Przeszukiwanie zasobów baz danych
03 24.10.2017 Wykład 3 Bioontologia i metoda dotplot
04 07.11.2017 Wykład 4 Przyrównywanie sekwencji: programowanie dynamiczne
05 08.11.2017 Wykład 5 BLAST, FASTA, NGS
06 14.11.2017 Wykład 6 Dopasowanie wielu sekwencji, filogenetyka
07 21.11.2017 Wykład 7 Analizy genomowe
08 28.11.2017 Wykład 8 Analizy strukturalne

Plan cwiczen
# Date Topic Lab Materials
01 16.10.2017 Biologiczne bazy danych i formaty zapisu rekordów lab01 -
02 23.10.2017 - -
03 06.11.2017 Biologiczne bazy danych - przeszukiwanie zasobów lab03 -
04 13.11.2017 Przyrównanie sekwencji - metoda dotplot lab04 dotplot.fas, arabidopsis.fasta
05 20.11.2017 Metody przyrównania sekwencji lab05 needle.fasta, peptidases.fasta, tabelka.pdf
06 - - - -
07 - - - -
-